Medische disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De informatie die wij verschaffen wordt steeds met de grootste zorg samengesteld, gecontroleerd en geactualiseerd op basis van recente wetenschappelijke bevindingen.

Wij raden u aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden te lezen op of in de verpakking van het product. Onze informatie vervangt echter nooit een deskundige diagnose of therapeutisch advies.

Bij twijfel over het gebruik of de geschiktheid van een bepaald product gelieve dan ook eerst een arts of therapeut te raadplegen. U kunt ook steeds contact opnemen met onze klantendienst.

We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

Alle informatie die op deze site wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerde aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist.

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voor u met het gebruik van de producten van deze uiteenzetting begint, dient u dit met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.

Bijenproducten of supplementen kunnen nooit medische verzorging vervangen. Neem bij klachten daarom steeds contact op met je huisarts.

Bijenproducten kunnen ook allergische reacties uitlokken. Test het vooraf uit en kijk ook of er geen interacties zijn met toegediende medicatie.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, gebrek of nadelige gevolgen die kunnen voortkomen uit foutieve vermeldingen van de fabrikant of technische gebreken, ongepast gebruik, onvoldoende opvolging of onzorgvuldig naleven van de gebruiksvoorwaarden van de producten. Onze aansprakelijkheid kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen aangebracht door de fabrikant en zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van die websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website van ofelia.be.

Onze voedingssupplementen, gezondheids- en verzorgingsproducten worden niet aangeboden ter vervanging van een gevarieerde voeding of een gezonde levensstijl. Bewaar de producten droog, koel en steeds buiten het bereik van kinderen. Respecteer ook steeds de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en de houdbaarheidsdatum.

We zijn geen arts, diagnoses stellen we niet. Bespreek een behandelingsplan steeds met uw behandelende geneesheer.