Disclaimer

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg arts en volg zijn/haar adviezen. Ofelia/Orthofelia/Dmd Design BV noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit de adviezen of eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

De website met inbegrip van teksten, foto’s tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Ofelia zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ofelia of derden toe.

De inhoud van de site Ofelia mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Ofelia/Dmd Design BV.

Ofelia/Dmd Design BV geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Ondanks dat alle informatie op onze websites, in onze emails en in andere communicatievormen met zorg en aandacht is samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Hoewel ofelia zich inspant om informatie te verschaffen die actueel en juist is, kan geen garantie gegeven worden dat alle informatie adequaat juist en volledig is, noch dat ze al omvattend is. Ofelia/Dmd-Design BV, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die v of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie. De eventueel vermelde adviezen en handelingen worden volledig op eigen verantwoordelijkheid toegepast. Bij het uitblijven van resultaat of bij eventueel ernstige klachten, dient men zich onmiddellijk te richten tot een professionele hulpverlener of een arts.

Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.